Synagoga i cmentarz Remuh

Godziny otwarcia: 9:00 – 18:00.
Cegiełki w cenie: 10 zł i 5 zł.
Atrakcje do zwiedzania - synagoga Remuh zdjęcie Laima Gūtmane

Synagogę Remuh nazywano w XVI wieku „Nową”, gdyż powstała  jako druga w okolicy i w ten sposób chciano odróżnić ją od już istniejącej – Starej Synagogi. Obie bożnice różniła także funkcja, gdyż Remuh była modlitewnią o charakterze prywatnym, która została wzniesiona na potrzeby rabina i jego rodziny. Świadczy o tym między innymi jej bardzo niewielki rozmiar.

Wkrótce po jej wzniesieniu, w 1557 roku, synagogę dotkliwie zniszczył pożar, jednak dzięki pozwoleniu samego króla Zygmunta Augusta udało się ją rychło odbudować. Odbudowę przypisuje się krakowskiemu architektowi Stanisławowi Barankowi, jednak dzisiejszy swój kształt bożnica zawdzięcza gruntownej restauracji przeprowadzonej w wieku XIX. 

We wnętrzu synagogi na uwagę zasługują liczne detale, miedzy innymi urokliwa renesansowa skarbona z wykutym napisem „złoto, srebro, miedź” („waluty” w jakich można składać ofiarę finansową) oraz paląca się zawsze lampka – tzw. ner tamid – wieczne światło. Pośrodku synagogi widnieje tradycyjna bima, zrekonstruowana, gdyż ta oryginalna padła ofiarą barbarzyńskich zniszczeń dokonanych w obiekcie przez Niemców w czasie II wojny światowej. Okupanci użytkowali synagogę jako magazyn impregnowanych worków na zwłoki i sprzętu straży pożarnej.

Szukasz wycieczki z przewodnikiem – zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia indywidualnego planu zwiedzania Krakowa.