Trzeci Most w Krakowie

Tym razem zapraszamy miłośników Krakowa, jego pięknej dzielnicy – Podgórza oraz fanów konstrukcji inżynieryjnych na opowieść o tzw. Trzecim Moście w Krakowie, zwanym też Mostem Krakusa lub Mostem Powstańców Śląskich. Most ten łączy Kazimierz z Podgórzem, dokładnie – z Placem Bohaterów Getta. Dziś niepozorny, traktowany jedynie jako forma przeprawienia się przez Wisłę, okazuje się, że jest budowlą o bardzo frapującej historii. Zapraszamy na fragmenty wykładu specjalisty: